Δημοτικές – Δημόσιες Υπηρεσίες

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Λεωφ. Δημοκρατίας 28 Πέραμα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
τηλ. 210.4092.288-291, 210.4092.200

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
τηλ. 210.4092.217

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
τηλ. 210.4092.211, 210.4092.214

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
τηλ. 210.4413.469

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
τηλ. 210.4092.202

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηλ. 210.4092.204

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
τηλ. 210.4092.216

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ
τηλ. 210.4092.274 – 210.4092.248

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
τηλ. 210.4092.201

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ. 210.4092.208

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
τηλ. 210.4092.324 & 237

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
τηλ. 210.4092.215

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
τηλ. 210.4092.241-244

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
τηλ. 210.4092.247-248, 210.4092.315

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
τηλ. 210.4092.239

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
τηλ. 210.4092.263, 210.4092.266-268

ΔΗΚΕΠ (Δημοτ. Κοινωφελής Επιχείρηση)
τηλ. 210.4092.312-314

ΔΗΠΑΙΣ (Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί)
τηλ. 210.4092.317-320

Κ.Ε.Π.
Λ. Ειρήνης 215, τηλ. 210.4411.333, 210.4411.888

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΟΔΑ
τηλ. 210.4092.260-262

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
τηλ. 210.4092.249-253

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
τηλ. 210.4092.269-273

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
τηλ. 210.4092.255-258

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
τηλ. 210.4092.230

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
τηλ. 210.4092.219-222

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
τηλ. 210.4092.223-225

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
τηλ. 210.4092.227-229

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
τηλ. 210.4092.231-232

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – URBAN
τηλ. 210.4092.233-236

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
τηλ. 210.4415.781

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΠΩΝ
τηλ. 210.4021.171

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
τηλ. 210.4413.019

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΗ.Π.Ο.Π.
Νεωρίων & Φωκίωνος 3, τηλ. 210.4414.700

ΔΗ.Π.Ο.Π.
(παράρτημα) Λ.Ειρήνης 219, τηλ. 210.4416.666

ΔΗ.Π.Ο.Π. (παράρτημα Ν.Ικονίου)
Λ.Δημοκρατίας & Μ.Κιουρί (δίπλα στα ΤΕΕ), τηλ. 210.4414.700

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Λ.Δημοκρατίας 164 (Αρμός), τηλ. 210.4413.113

ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”
Τέρμα Περάματος, τηλ. 210.4414.700

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Καραολή Δημητρίου & Θράκης 25, τηλ. 210.4022.945

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
Λ.Δημοκρατίας & Μ.Κιουρί (δίπλα στα Τ.Ε.Ε.), Τηλ. 210.4014.896

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Λ.Δημοκρατίας 164 (Αρμός), τηλ. 210.4022.208-209

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
Λανίτου 2, τηλ. 210.4411.910

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Καποδιστρίου & Λακωνίας, τηλ. 210.4410.869

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (Ν.ΙΚΟΝΙΟ)
Γ.Παπανδρέου & Τήνου, τηλ. 210.4015.610

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Τέρμα Περάματος, τηλ. 210.4419.124

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Α’ ΚΑΠΗ
Μακεδονίας 35, τηλ. 210.4414.424

Α’ ΚΑΠΗ (παράρτημα)
Γ. Παπανδρέου 2, Ν.Ικόνιο, τηλ. 210.400.5747

Β’ ΚΑΠΗ
Λ.Ειρήνης 36 & Βοσπόρου 11Β, τηλ. 210.4415.900

Γ’ ΚΑΠΗ
Μ.Αλεξάνδρου 9, τηλ. 210.40200.55

ΚΕΦΟ-ΜΕΡΙΜΝΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ
Ηπείρου & Ηλέκτρας, τηλ. 210.4410.961

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Λ.Δημοκρατίας (Τέρμα), τηλ. 210.4411.141

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Λ.Δημοκρατίας (Τέρμα), τηλ. 210.4020.118

ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Aριστείδου 5 & Ξενοφώντος, τηλ. 210.4414.788

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Λ.Ειρήνης 170, τηλ. 210.4410.201

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Λ.Ειρήνης 170, τηλ. 210.4411.978

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Επισκευαστική Ζώνη Περάματος, τηλ. 210.4413.031-2

Ζ” ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 2 (Επισκ. Ζώνη), τηλ. 210.4410.441

ΕΛΤΑ
Λεωφ. Ειρήνης 167, τηλ. 210.4410.901

ΙΚΑ (ΙΑΤΡΕΙΑ)
Εθν. Μακαρίου 7, τηλ. 210.4410.161, 210.4022.222, 210.4417.100

ΙΚΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ)
Ηπείρου 69, τηλ. 210.4413.118

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Πατρόκλου 3, τηλ. 210.4414.500

ΣΤΑΘΜΟΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Τέρμα Λ.Δημοκρατίας, τηλ. 210.4411.100